Kryevepër e trashëgimisë botërore, UNESCO 2005

 


 

 

Newsletter

 

 

 

March 2010

 

Pdf-15.400 kb

 

February 2010

 

Pdf-5.400 kb

 

January 2009

 

Pdf-6.200 kb

 

December 2010

 

Pdf-9.500 kb

 

November 2009

 

Pdf-13.400 kb

 

January/Janar 2006

 

Pdf-980 kb

 

February/Shkurt 2006

 

Pdf-806 kb

 

March/Mars 2006

 

Pdf-779 kb

 

April/Prill 2006

 

Pdf-770 kb

 

May/Maj 2006

 

Pdf-983 kb